O soutěži


Férové jednání se dá jen těžko zaškatulkovat. Je férová firma, jež si zakládá na rovném odměňování svých zaměstnanců a zaměstnankyň? Rozhodně! A co společnost sponzorující sportovní či jiné aktivity pro děti nebo podporující zdravotně hendikepované? Dvakrát ano!

U nás v My Fair Landii moc dobře víme, že pomáhat a starat se o to, aby byl svět lepším místem k životu, lze mnoha způsoby. Proto naše soutěž nemá striktně daná kritéria, ale je otevřená všem férovým nápadům a iniciativám, abychom je mohli ocenit a zároveň jimi inspirovat širokou veřejnost.

Podmínky účasti

Cena Fér firma roku 2020 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

 • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku

 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 • firma musí být registrovaným členem My Fair Landia

 

Přihlášení firmy

Aby se společnost mohla soutěže zúčastnit, musí ji někdo přihlásit. Nezáleží na tom, zda je přihlašovatelem šťastný zaměstnanec, spokojený zákazník nebo právem pyšný ředitel, stačí vyplnit přihlašovací formulář a dobře zdůvodnit, proč si právě tato firma zaslouží první místo. Aby byla registrace transparentní, musí si uživatel vytvořit také svůj osobní profil, který je zdarma.

 

Hlavní kategorie

Chceme mít férovou i naši soutěž, proto jsme soutěžící rozdělili do třech hlavních kategorií zohledňující výši jejich obratu.

 • Malá firma do 10 mil. obratu

 • Střední firma do 100 mil. obratu

 • Velká firma nad 100 mil. obratu

Každý fér nápad musí být vidět

Kromě třech vítězů hlavních kategorií oceníme i firmy v jednotlivých krajích a těšit se můžete i na cenu veřejnosti.

Termíny soutěže

 • Nominace a firemní přihlášky - do 31.11.2020

 • Uzávěrka složení poroty – do 31.01.2021

 • Hlasování veřejnosti – do 31.01.2021

 • Hlasování poroty – do 31.3.2021

 • Vyhlášení výsledků – 30.4.2021